Odaberi jezik

Event cover image

ENERGETSKI SAMIT 2023 U BOSNI I HERCEGOVINI

Vlada Sjedinjenih Američkih Država, kroz Projekat asistencije energetskom sektoru Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID EPA), Britanska ambasada Sarajevo, Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Savezne vlade Njemačke, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke, organizuju Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2023 od 26. do 28. aprila u Neumu.


Samit će okupiti predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, stručnjake iz oblasti energetike i poslovne subjekte koji će kroz sedam tematskih panela, radionice te prezentacije aktuelnih projekata diskutovati o najaktuelnijim pitanjima energetskog sektora u BiH.


Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2023 organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I IZJAVA O SAGLASNOSTI

Obzirom da je zaštita ličnih podataka veoma važna organizatorima, ova Izjava objašnjava koji se podaci koji se odnose na učesnike „ENERGETSKI SAMIT 2023 U BOSNI I HERCEGOVINI“ čuvaju i svrhu za koju se koriste.

  • Lični podaci (ime, e-mail adresa, broj telefona) koji se prenose u vezi sa implementacijom programa čuvaju se na serverima organizatora.
  • Navedeni podaci, kao i logističke pojedinosti, koriste se u organizacione svrhe tokom programa, organizovanje obroka i pratećih događaja. Mogu se koristiti i za uspostavljanje kontakata i informacije o budućim događajima.
  • Organizatori su ovlašteni proslijediti podatke (ime, e-mail adresu, broj telefona i organizaciju) trećim organizacijama / entitetima koje će ih obraditi u gore navedene svrhe.
  • Dalji podaci koji sadrže informacije o poslodavcu, trenutnoj poziciji, profesionalnim aktivnostima i iskustvima su potrebni za organizaciju programa i aktivno umrežavanje, te u svrhu učenja tokom programa.
  • Fotografije, videozapisi i prijenos uživo kreirani tokom događaja mogu biti korišteni u svrhu odnosa s javnošću organizatora, te objavljivani na internetskim stranicama / društvenim mrežama u skladu sa njihovim uslovima poslovanja.
  • Organizatori koriste odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali Vaše podatke od nenamjernog ili namjernog falsificiranja, uništenja, gubitka ili pristupa neovlaštenih osoba. Pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na osoblje organizatora koje treba obraditi podatke za gore navedene svrhe i koji će postupati s podacima koje ste dali na pravilan i povjerljiv način.
  • Podaci će se koristiti isključivo u deklarirane svrhe i neće se koristiti u komercijalne svrhe.
  • Osoba koja potpisuje ovu Izjavu ima pravo raspitati se o svojim ličnim podacima, po potrebi ispraviti podatke i zahtijevati brisanje podataka. Dozvola za korištenje ličnih podataka također se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Ovim se prijavljujem na ENERGETSKI SAMIT 2023 U BOSNI I HERCEGOVINI "ENERGETSKI SAMIT 2023 U BOSNI I HERCEGOVINI" i pristajem na to da organizatori pohrane moje lične podatke i da ih članovi osoblja organizatora pregledaju u toku organizacije "ENERGETSKI SAMIT 2023 U BOSNI I HERCEGOVINI".

Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte putem našeg info telefona +387 33 251 820 ili putem maila: [email protected].